Warunki dostawy i zwrotów

Dostawa

Standardowy czas realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych. 

Zwroty 

Ograniczone prawa do odstąpienia

Art. 38. pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje

Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad. Jeżeli zakupiony towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Nie odpowiadamy za niezgodność produktu, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć (zaakceptował projekt).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub winien był wiedzieć (zaakceptował projekt).

Za niezgodność produktu uważa się nieprawidłowość w jego wykonaniu wynikająca z pomyłki (np. uszlachetnienie srebrną folią zamiast złotą) lub jeśli zostało wydane klientowi w stanie niezupełnym. 

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter dwuetapowy:
1) naprawa/wymiana

2) obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

Ważne terminy reklamacyjne:
Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności Produktu nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. 
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
Kupujący pokrywa koszty odesłania towaru. 

Szkody wynikające z uszkodzenia paczki:
Zgodnie z treścią  art. 65 ustawy Prawo przewozowe: Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Dysponując protokołem szkody uprawniony może złożyć reklamację do przewoźnika.

X